ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR

CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR

De diensten op de https://camping-rivesdeladour.com site worden aangeboden door Alpha Camping. Alpha Camping, opgericht op 24 juni 2013, is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 171.858,00, met hoofdkantoor op 10 Villa d’Eylau 75016 PARIS R.C.S Créteil 793 853 128.U kunt per e-mail contact opnemen met haar op het volgende adres: campingparadisrivesdeladour@alphacamping.fr

Het gebruik van de site en de aankoop van de accommodatiediensten aangeboden door CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR impliceren de volledige aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden en de aanvaarding ervan in hun geheel.

Let op: er dient ter plaatse een borg te worden betaald, met name voor accommodatie en verhuur van uitrusting.

Om van deze diensten te kunnen genieten, vragen wij u om de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van verblijven en zijn geldig op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 1 – VOORBEHOUD

Alle boekingen moeten vergezeld gaan van een minimale betaling van 30% van het bedrag van het verblijf, inclusief de prijs van accommodatie en opties (exclusief verzekering en eventuele administratiekosten die kunnen worden geïnd op het moment van de aanbetaling), het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de startdatum van het verblijf worden betaald. In geval van niet-betaling kan de reservering worden geannuleerd zonder dat de klant de oorspronkelijk betaalde bedragen kan terugvorderen. In geval van late boeking (minder dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf), zal het totale bedrag van het verblijf worden geclaimd op het moment van boeking.

Het reserveringscontract wordt pas geacht te zijn gesloten tussen de klant en CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR nadat deze laatste de factuur voor zijn verblijf per e-mail of per post aan de klant heeft verzonden.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN EN VOORWAARDEN

Alle getoonde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021 en zijn in euro’s, btw inbegrepen.
Het bedrag van de toeristenbelasting is € 0,55 per dag per persoon en moet extra worden betaald.

De getoonde prijzen zijn per accommodatie of per persoon (in het laatste geval verschijnt de vermelding “prijs per persoon” duidelijk op de webpagina waar de accommodatieprijzen worden vermeld) en variëren afhankelijk van de data, de duur van het verblijf en het type accommodatie. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen alleen inclusief accommodatie.

Vervoer met privéauto: in geval van pech of vertraging als gevolg van verkeersopstoppingen, kan CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR geen extra kosten of annuleringskosten dragen die kunnen voortvloeien uit de no-show van de klant in de geboekte accommodatie.

Sport: deposito’s zijn vaak vereist voor het uitlenen van sportuitrusting of bordspellen (rackets, games, enz.); Ze worden geretourneerd wanneer de apparatuur in goede staat wordt geretourneerd.

2.1 – BOEKINGSVOORWAARDEN

Alle contractpartijen moeten ten minste 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben om een contract aan te gaan en niet onder curatele of curatele staan. De aannemer dient gedurende de gehele duur van het verblijf aanwezig te zijn.

Hoe te boeken

De reservering is alleen van kracht met toestemming van de camping, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract, of na acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden bij het online boeken.

De reservering van een kampeerplaats of een verhuur gebeurt op strikt persoonlijke basis. U mag uw reservering niet onderverhuren of overdragen zonder voorafgaande toestemming van de camping.

Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.

Camping

Het basispakket omvat de staanplaats voor de tent, caravan of camper voor 1/2 persoon, toegang tot sanitair en receptiefaciliteiten. Extra kosten (extra persoon, huisdieren, extra voertuig, etc.) zijn niet inbegrepen in het basispakket en worden eraan toegevoegd. De kampeerplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen (baby inbegrepen).

Verhuur

De huuraccommodaties zijn van alle gemakken voorzien. Het basispakket is van 4 tot 7 personen (baby inbegrepen) afhankelijk van het type huur.

CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen die aankomen met een aantal deelnemers dat groter is dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

2.2 – TARIEVEN, TOERISTENBELASTING EN ECOBIJDRAGE

De getoonde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Prijzen zijn in euro’s, btw inbegrepen, en komen overeen met de gekozen accommodatie, het aantal personen en de duur. Lokale belastingen en toeslagen zijn niet inbegrepen.

Een toeristenbelasting geïnd voor de gemeente Saint-Rémy-sur-Durolle moet bij aankomst worden betaald voor iedereen ouder dan 18 jaar.

Een eco-belasting van € 0,40 wordt geïnd voor het behoud van het milieu en de verwerking van afval op de camping en moet per nacht en per persoon worden betaald.

2.3 – GEEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Franse consumentenwet, informeert CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR haar klanten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een bepaalde datum of met een specifieke periodiciteit worden aangeboden, niet onderworpen is aan de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn van 14 dagen.

ARTIKEL 3 – ACCOMMODATIE

De 3* classificatie wordt aangegeven volgens de nationale norm bepaald door Atout France.

Foto’s en illustraties: alles wordt in het werk gesteld om foto’s en illustraties te leveren die de klant een overzicht geven van de aangeboden diensten. Het doel van deze foto’s en illustraties is om de klant de categorie of het comfortniveau van de accommodatie aan te geven en kan geen bron van betrokkenheid zijn buiten dit object.

ARTIKEL 4 – AANVRAAGKOSTEN

De reserveringskosten zijn vastgesteld op € 25,00 per boeking, voor alle boekingen die direct online op internet of door de camping te bellen worden gemaakt.

ARTIKEL 5 – REGELS VAN HET VERBLIJF

5.1-Geaccepteerde betaalmethoden

Voor zowel de aanbetaling als het saldo kunt u uw reservering of verblijf honoreren met de volgende betaalmethoden:

Bankcheque, Franse postcheque, vakantiecheque, contant, bankkaart, nationale of internationale bankoverschrijving

5.2 – Betalingsvoorwaarden

Op de website van de camping

Elk bindend boekingsverzoek van de koper is als volgt verdeeld:

  • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + reserveringskosten + annuleringsverzekering (optioneel)
  • Saldo van het verblijf ten minste 30 dagen voor uw aankomst voor een verblijf in huur- en kampeerplaatsen. In het geval dat het saldo niet binnen de aangegeven periode wordt betaald, wordt het geacht te zijn geannuleerd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Per post

Elk bindend boekingsverzoek van de koper is als volgt verdeeld:

  • Aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf + reserveringskosten + annuleringsverzekering (optioneel)

Het saldo van het verblijf is uiterlijk 30 dagen voor aankomst verschuldigd voor een verblijf op huur- en kampeerplaatsen. In het geval dat het saldo niet binnen de aangegeven periode wordt betaald, wordt het geacht te zijn geannuleerd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze reservering heeft geen contractuele waarde totdat de koper een bevestiging van registratie van de camping heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – ONTMOETING TER PLAATSE

Alle aangeboden verblijven geven aanleiding tot een afspraak bij de receptie van CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR voor de overhandiging van de sleutels van de accommodatie, of de begeleiding van de vooraf gereserveerde staanplaats.
In geval van een late aankomst moet de klant CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR in Saint-Rémy-sur-Durolle rechtstreeks telefonisch op de hoogte stellen, die bereikbaar is op 05 58 44 27 13, om een nieuwe afspraak te maken zodat de sleutels van hun accommodatie aan hen kunnen worden overhandigd.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

Elke claim voor niet-uitvoering of slechte uitvoering van het huurcontract moet door de klant onmiddellijk ter plaatse en schriftelijk worden gemeld aan CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR, Chez Chapon, 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle. Wij dekken geen telefoon- of verzendkosten in verband met uw verzoeken. U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende adres: relation-client@alphacamping.fr.

Er worden geen klachten of geschillen via de telefoon geaccepteerd.
Elke klacht moet dus schriftelijk gebeuren en individueel geformuleerd worden (één per dossier). Er wordt geen actie ondernomen naar aanleiding van collectieve klachten of petities.

ARTIKEL 8 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DEELNEMER

Elk onderbroken of verkort verblijf of elke dienst die niet door de deelnemer wordt gebruikt, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.

Geen enkel geschil met betrekking tot de prijs van de accommodatie zal in aanmerking worden genomen na het begin van het verblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor vertrek te beoordelen of de prijs geschikt is.

CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR is uitgerust voor mensen met een handicap. Het is belangrijk om de handicap te vermelden op het moment van boeking. Zonder deze vermelding kan geen enkele claim in aanmerking worden genomen als de faciliteiten niet zijn aangepast aan de behoeften. Elke persoon wiens mobiliteit beperkt is – reizend met of zonder begeleider – als gevolg van een zintuiglijke of motorische handicap, leeftijd, ziekte of enige andere oorzaak die een handicap veroorzaakt wiens situatie speciale aandacht en aanpassing aan zijn of haar behoeften vereist in de aangeboden diensten – moet deze bijzonderheid noodzakelijkerwijs aan ons melden op het moment van boeking of schriftelijk op het volgende adres campingparadisrivesdeladour@alphacamping.fr

Wij willen u informeren dat, in overeenstemming met de geldende wetgeving, de verhuur van accommodatie in stacaravans, chalets, bungalows en andere buitenaccommodaties (hierna “huuraccommodatie” genoemd) niet de verantwoordelijkheid is van hoteliers. Bijgevolg kan CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze huuraccommodaties, gemeenschappelijke ruimtes en aangrenzende parkeerplaatsen. Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de huuraccommodatie tijdens uw verblijf en dat het uw verantwoordelijkheid is om uzelf dienovereenkomstig te verzekeren. Er zijn een paar voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om ongemak te voorkomen: sluit uw erkers voordat u uw huuraccommodatie verlaat, doe uw deur op slot. Wij herinneren u eraan dat het weglaten van persoonlijke bezittingen in uw huuraccommodatie tijdens de vakantie van het pand niet de verantwoordelijkheid van CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR kan inroepen

ARTIKEL 9 – WIJZIGINGS- EN ANNULERINGSKOSTEN DOOR DE KLANT

De klant kan een wijziging van zijn verblijf op dezelfde camping aanvragen (data, type accommodatie). Onverminderd het feit dat de volledige betaling van het saldo vóór vertrek verschuldigd is, zijn eventuele wijzigingen op verzoek van de klant mogelijk en kunnen er wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Elk verzoek tot wijziging moet schriftelijk door de klant worden bevestigd en is onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR In het geval dat de contractant zijn / haar verblijf wenst te verlengen, wordt het huidige tarief toegepast. Elke wijziging die u aanbrengt van een hoger bereik naar een lager bereik geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.

Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de algemene voorwaarden voor annulering en onderbreking van het verblijf.

Elk verzoek van de KLANT om het VERBLIJF te wijzigen of te annuleren moet worden verzonden
aan CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De hieronder genoemde termijnen zijn vanaf de datum van ontvangst van deze brief, zoals blijkt uit het poststempel. Annulering of wijziging van het VERBLIJF zal resulteren in de inning van ten minste de volgende kosten:
* Meer dan 30 dagen voor aanvang van het VERBLIJF: 30% van de prijs van het VERBLIJF + de kosten
+ verzekeringskosten (indien gekocht);
* Minder dan 30 dagen voor aanvang van het VERBLIJF: 100% van de prijs van het VERBLIJF + kosten
+ verzekeringskosten (indien gekocht).

Er worden geen kosten in rekening gebracht in geval van wijziging van de namen van de deelnemers of het aantal deelnemers, zolang het aantal deelnemers de maximale capaciteit van de accommodatie niet overschrijdt.

In het geval van een boeking die meerdere accommodaties omvat, brengt de annulering van een of meer van de accommodaties in het bestand alleen annuleringskosten met zich mee voor de betreffende accommodaties.

Elk gestart verblijf wordt als volledig voltooid beschouwd en geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.
Als de klant tijdens het verblijf afstand doet van een of meer van de bestelde diensten, kan hij geen korting op de prijs eisen van CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR

Ongebruikte voordelen

Elk onderbroken verblijf, verkort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek), of in geval van niet-presentatie op de camping van een geboekte accommodatie door de klant zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling van de genoemde service.

Annulering door CAMPING PARADIS LE GIESSEN

Om een eventuele schadevergoeding te verkrijgen, nodigen wij u uit om een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten op het moment van boeking.

In geval van annulering als gevolg van CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering geeft echter geen aanleiding tot de betaling van schadevergoeding.

Annuleringsverzekering

Wij nodigen u uit om een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten bij het boeken volgens de onderstaande formules en tarieven.

ARTIKEL 10 – UW VERBLIJF

Aankomst

Kampeerplaatsen: aankomst is vanaf 12:00

Huuraccommodatie: op de dag van aankomst wordt u verwelkomd vanaf 16:00 uur en wanneer u de sleutels van uw huurwoning overhandigt, wordt u om een borg gevraagd.

Tijdens uw verblijf

De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een incident dat onder de wettelijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van de huisregels. Elke huurder is verantwoordelijk voor eventuele overlast en overlast veroorzaakt door mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken.

Vertrek

Huuraccommodatie: Op de dag van vertrek aangegeven op uw contract, moet de huuraccommodatie voor 10.00 uur verlaten zijn. De accommodatie wordt in een perfecte staat van netheid geretourneerd en de inventaris kan worden gecontroleerd, elk gebroken of verslechterd object blijft voor uw rekening, evenals de restauratie van het pand indien nodig.

De borg wordt aan het einde van uw verblijf aan u terugbetaald, minus de ingehouden compensatie, op ondersteunende facturen, voor eventuele schade die wordt opgemerkt door de inventaris van armaturen aan het einde van uw verblijf. Het inhouden van de waarborgsom sluit extra compensatie niet uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborgsom.

In het geval dat de accommodatie niet voor uw vertrek is schoongemaakt, wordt u gevraagd om schoonmaakkosten te betalen voor:

  • Chalets/Stacaravans bestaande uit 2 slaapkamers het bedrag is 70€
  • Chalets/Stacaravans bestaande uit 3 slaapkamers het bedrag is 80€.

Voor een vertraagd vertrek kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen het geldende nachttarief.

ARTIKEL 11 – BEZOEKERS

Bezoekers worden toegelaten tot de camping nadat ze naar de receptie van de camping zijn gegaan en de bezoekersvergoeding hebben betaald. Bezoekers hebben toegang tot de faciliteiten van de camping, met uitzondering van de waterparken.

ARTIKEL 12 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER. – INFORMATIETECHNOLOGIE EN GEBRUIKERSVRIJHEID

De klant erkent uitdrukkelijk dat CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de communicatie door zijn partners. Alle foto’s en teksten die op de website van CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn alleen voor informatieve doeleinden.

De informatie die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR als vertrouwelijk beschouwd. Het zal uitsluitend worden gebruikt door CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR, voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten gereserveerd voor CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR klanten te versterken en te personaliseren op basis van uw interesses. In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen uw persoonsgegevens. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een verzoek per post naar het volgende adres: campingparadisrivesdeladour@alphacamping.fr

ARTIKEL 13 – AFBEELDINGEN

U geeft CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR en elke persoon die wij willen vervangen, toestemming om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf op CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR en om de genoemde afbeeldingen, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op alle media (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van CAMPING PARADIS, sociale netwerken op CAMPING PARADIS presentatie- en promotiemedia en op reis- of toeristische gidsen). Deze machtiging geldt zowel voor u als voor de personen die bij u verblijven. Het enige doel is om de promotie en animatie van de etablissementen en het CAMPING PARADIS-netwerk te garanderen en mag uw reputatie op geen enkele manier schaden. Deze machtiging wordt kosteloos verleend, voor alle landen en voor onbepaalde tijd.

U geeft CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR uitdrukkelijk toestemming en zonder compensatie, om foto’s en/of films die tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt, te gebruiken voor de communicatiebehoeften van de groep CAMPING PARADIS.

Elke vakantieganger die weigert om tijdens zijn verblijf te worden gefotografeerd of gefilmd, moet CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR hiervan vooraf en schriftelijk op de hoogte stellen. U geeft ook toestemming voor de distributie, publicatie en marketing ervan op elk type media dat kan worden gebruikt.

ARTIKEL 14 – HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan op de camping (behalve honden van de 1e en 2e categorie) tegen een vergoeding, per dier, te betalen op het moment van uw reservering. Indien toegestaan, moeten ze te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Ze zijn verboden in de buurt van zwembaden, in voedingswinkels en in receptie-, entertainment- en sanitaire gebouwen. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn.

Huisdieren: CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR accepteert huisdieren (€ 8/dag of € 45/week) met uitzondering van honden van de 1e en 2e categorie in toepassing van artikel L.211-16 van het Landbouwwetboek.

ARTIKEL 15 – BEELDBEMIDDELING

In geval van een geschil kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Stuur een brief per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar CAMPING PARADIS LES RIVES DE L’ADOUR.

4.05
Op 59 verzamelde meningen